Historia - średniowiecze

Początek średniowiecza przypada na przełom IV i V wieku naszej ery. Często wskazuje się rok 476.
Koniec epoki wiąże się najczęściej z trzema wydarzeniami: rewolucyjnym wynalezieniem druku (Gutenberg) w 1450r., upadek Konstantynopola w 1453 (Bizancjum) i odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 1492.

Polish
Questions12
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Pass rate75 %
Backwards navigationAllowed
Start Quiz